Triboelectrification of oil flow in pipelines adjacent to ac power transmission lines

I. A. Metwally*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Paperمراجعة النظراء

1 الاقتباس (SciVal)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Triboelectrification of oil flow in pipelines adjacent to ac power transmission lines'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Engineering

Computer Science