Selection of the best solar photovoltaic (PV) for Oman

Sabah Abdul-Wahab*, Yassine Charabi, Abdul Majeed Al-Mahruqi, Isra Osman, Selma Osman

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

33 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Selection of the best solar photovoltaic (PV) for Oman'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science

Engineering