Phytoremediation of soil cadmium using Chenopodium species

Saman Zulfiqar, Abdul Wahid*, Muhammad Farooq, Nazimah Maqbool, Muhammad Arfan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

20 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Phytoremediation of soil cadmium using Chenopodium species'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences