Modeling of a biological material nacre: Waviness stiffness model

N. S. Al-Maskari*, D. A. McAdams, J. N. Reddy

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

24 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Modeling of a biological material nacre: Waviness stiffness model'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Material Science

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology