Liquid gallium-lead mixture spinodal, binodal, and excess thermodynamic properties

B. Grosdidier, S. M. Osman, A. Ben Abdellah

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

10 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Liquid gallium-lead mixture spinodal, binodal, and excess thermodynamic properties'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics

Material Science