Conjugate heat and mass transfer in square porous cavity

Azeem, Irfan Anjum Badruddin*, Mohd Yamani Idna Idris, N. Nik-Ghazali, N. J. Salman Ahmed, Abdullah A A A Al-Rashed

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

70 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Conjugate heat and mass transfer in square porous cavity'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering