Conceptual model for sardine and anchovy inverse cyclic behavior in abundance

Saud M. Al-Jufaili*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

5 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Conceptual model for sardine and anchovy inverse cyclic behavior in abundance'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences