Arts And Social Sciences

Profiles

No photo of Nahed Abdalkarim

Nahed Abdalkarim

Person: Researcher

No photo of Mona Abdelaal

Mona Abdelaal

Person: Researcher

No photo of Montasser Abdelghani

Montasser Abdelghani

Person: Researcher

20062013
No photo of Hasan Rashid AbdelJawad
19862017
No photo of Magdy Abd Rabou

Magdy Abd Rabou

Person: Researcher

20132013
No photo of Mustafa Abusheiba
20092013
No photo of Galal Afifi

Galal Afifi

Person: Researcher

20032018
No photo of Salwa Ahmed

Salwa Ahmed

Person: Researcher

No photo of Samir Ahmed

Samir Ahmed

Person: Researcher

No photo of Khalsa Al-Aghbari

Khalsa Al-Aghbari

Person: Researcher

20102018
No photo of Dhari Alajmi

Dhari Alajmi

Person: Researcher

19852009
No photo of Nada Al Ajmi

Nada Al Ajmi

Person: Researcher

No photo of Bader Al Alawi

Bader Al Alawi

Person: Researcher

No photo of Mohammed Al-Alawi

Mohammed Al-Alawi

Person: Researcher

20122012
No photo of Sakina Alaoui

Sakina Alaoui

Person: Researcher

20102011
No photo of Ali Al-Aufi
20102017
No photo of Talal Al Awadhi

Talal Al Awadhi

Person: Researcher

20072019
No photo of Ali Albalushi

Ali Albalushi

Person: Researcher

20132013
No photo of Rashid Al-Balushi

Rashid Al-Balushi

Person: Researcher

20122016
No photo of Mohammed Al-Belushi
20142014
No photo of Masooma Al Bulushi

Masooma Al Bulushi

Person: Researcher

20132017
No photo of Ibrahim Al Busaidi

Ibrahim Al Busaidi

Person: Researcher

No photo of Yaqoob Al Busaidi

Yaqoob Al Busaidi

Person: Researcher

20182018
No photo of Asmahan Al-Garoo

Asmahan Al-Garoo

Person: Researcher

No photo of Majid Al-Harthy
20122012
No photo of Said Mohammed Al Hashmi
No photo of Salim Al-Hatrushi

Salim Al-Hatrushi

Person: Researcher

20072016
No photo of Kamla Al Hinai

Kamla Al Hinai

Person: Researcher

No photo of Said Al-Jahdhami

Said Al-Jahdhami

Person: Researcher

No photo of Nasser AlJhawari

Nasser AlJhawari

Person: Researcher

20092018