The Mediating Effect of Virtual Interactivity in Travel-Related Online Social Network Websites

Albert Barreda*, Fevzi Okumus, Khaldoon “Khal” Nusair, Anil Bilgihan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

9 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The Mediating Effect of Virtual Interactivity in Travel-Related Online Social Network Websites'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science