"The heavy minerals of the Kurnub Sandstone (Early Cretaceous) of Jordan"-reply to comments by B. Amireh

S. Nasir*, W. Sadeddin

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

2 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “"The heavy minerals of the Kurnub Sandstone (Early Cretaceous) of Jordan"-reply to comments by B. Amireh'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.