Surface tension of hard core Yukawa fluid

I. Ali*, B. Grodidier, S. M. Osman, R. N. Singh

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Surface tension of hard core Yukawa fluid'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics