Static spherically symmetric space-times with six Killing vectors

Asghar Qadir*, M. Ziad

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

20 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Static spherically symmetric space-times with six Killing vectors'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Earth and Planetary Sciences

Physics