Shape optimization of micro-channel heat sink for micro-electronic cooling

Afzal Husain*, Kwang Yong Kim

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

95 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Shape optimization of micro-channel heat sink for micro-electronic cooling'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Physics