Platelet activation in pregnancy-induced hypertension

Ioannis Karalis, Sunil K. Nadar, Eman Al Yemeni, Andrew D. Blann, Gregory Y.H. Lip*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

28 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Platelet activation in pregnancy-induced hypertension'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry

Neuroscience