On hydromagnetic critical layers

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

2 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “On hydromagnetic critical layers'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences

Physics