Malnutrition indicators which is more predictive? Nutrition risk index (NRI) or malnutrition universal screening tool (MUST)

G Daradkeh, MM Essa, A Al-Mashaani, S Al-Adawi, S Arabawi

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

اللغة الأصليةUndefined/Unknown
الصفحات (من إلى)2
عدد الصفحات1
دوريةJ Clin Nutr Metab 2
مستوى الصوت2
حالة النشرPublished - 2018

قم بذكر هذا