Lightning transients in low-voltage installations inside different types of class II lightning protection systems

Ibrahim A. Metwally*, Fridolin H. Heidler

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمراجعة النظراء

10 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Lightning transients in low-voltage installations inside different types of class II lightning protection systems'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Physics