Intraday Seasonalities and Macroeconomic News Announcements

Kari Harju*, Syed Mujahid Hussain

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

45 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Intraday Seasonalities and Macroeconomic News Announcements'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Mathematics