International monetary policy coordination through communication: Chasing the loch ness monster

Serkan Imisiker, Bedri Kamil Onur Tas*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

2 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “International monetary policy coordination through communication: Chasing the loch ness monster'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences