Imaging of pelvic masses during pregnancy

Mahesh K. Shetty*, Neela Lamki

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Imaging of pelvic masses during pregnancy'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Neuroscience

Physics

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology