Grid-based Priority routing protocol for UWSNs

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

7 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Grid-based Priority routing protocol for UWSNs'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science