Finding a voice: Literary representations of indentured women

Sandhya Rao Mehta*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Chapter

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Finding a voice: Literary representations of indentured women'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences