Empowering organizations through customer knowledge acquisition: An empirical study in Mexico

Juan Manuel Gómez Reynoso, Kamla Ali Al-Busaidi

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Empowering organizations through customer knowledge acquisition: An empirical study in Mexico'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Social Sciences