Direct Lyapunov method in nonlinear stability of complex flows

V. A. Vladimirov*, H. K. Moffatt

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Direct Lyapunov method in nonlinear stability of complex flows'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.