An empirical analysis of boardroom diversity on firm performance

Nisar Ahmad, Amjad Naveed*, Amna Fazal

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “An empirical analysis of boardroom diversity on firm performance'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.