A nonstationary model of newborn EEG

Luke Rankine*, Nathan Stevenson, Mostefa Mesbah, Boualem Boashash

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

81 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “A nonstationary model of newborn EEG'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Mathematics